Impressum

Aanbieder:
Dyckerhoff GmbH
Biebricher Straße 68
65203 Wiesbaden
Duitsland

Telefoon: +49 (611) 676-0
Telefax: +49 (611) 676-1040
E-Mail: info@dyckerhoff.com

Vertegenwoordigd door de directeurs: Dirk Beese, Michele Buzzi

Handelsregister Wiesbaden HRB 27594
BTW-NR.: DE 113 822 533

Disclaimer

Hier vindt u onze privacyverklaring.

Auteursrechten
© Copyright 2014, Dyckerhoff GmbH, Wiesbaden, Duitsland. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, grafieken, geluidsbestanden, animatiebestanden en hun opstelling zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Handelsmerken
Tenzij anders vermeld zijn alle handelsmerken op de websites van Dyckerhoff beschermde handelsmerken van de Dyckerhoff GmbH of van de aangesloten ondernemingen.

Garantie
Deze informatie wordt door Dyckerhoff ter beschikking gesteld zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. Hoewel de ter beschikking gestelde informatie juist geacht wordt, kan deze fouten of onnauwkeurigheden bevatten.

Internetsites van derden
Deze website bevat nu en dan links naar andere websites. Deze links worden gemakshalve vermeld, maar worden door Dyckerhoff niet goedgekeurd, gesponsord of aanbevolen noch is Dyckerhoff verantwoordelijk voor de gelinkte websites of de beschikbare inhoud, producten of diensten op of via deze websites.

Licentie
Tenzij anders vermeld behoudt Dyckerhoff het volledige recht op alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat op de websites van Dyckerhoff staat. Er wordt geen enkele licentie verleend voor het aanbieden van dergelijke websites.