Directie

De directie leidt de moedermaatschappij van de Dyckerhoff Groep.

Directeurs van de Dyckerhoff GmbH:


Dirk Beese
Michele Buzzi